COVID-19 czyli choroba wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2

COVID-19

Co to jest koronawirus

Koronawirus to rodzaj wirusa. Istnieje wiele różnych rodzajów, ale tylko niektóre powodują choroby. Nowo zidentyfikowany typ spowodował niedawny wybuch pandemii i głównie problemy z układem oddechowym, zwany obecnie jako COVID-19.

Middle East respiratory syndrome (MERS)
Severe acute respiratory syndrome (SARS)

COVID-19 czyli choroba wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2

Jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas serii zachorowań, która rozpoczęła się w grudniu 2019 w środkowych Chinach (prowincja Hubei, miasto Wuhan).

Choroba COVID-2019 jest wywołana przez RNA wirusa SARS-CoV-2, który należy do rodziny koronawirusów. Jest on spokrewniony z wirusem SARS i wcześniej był nazywany roboczo „2019-nCoV” (z ang. 2019 novel coronavirus).

Stanowisko WHO na podstawie danych z 3 marca 2020 mówi o śmiertelności na poziomie 3,4%. 30 stycznia 2020 roku WHO ogłosiło stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19. 11 marca 2020 WHO uznała serię zachorowań na COVID-19 występującą od grudnia 2019 za pandemię.

OBJAWY

Do typowych objawów choroby zaliczają się gorączka, suchy kaszel, zmęczenie oraz płytki oddech, duszność i zaburzenia oddychania. Rzadziej występują ból gardła, bóle mięśni i stawów, zaburzenia węchu i smaku, biegunka, nieżyt żołądkowy. Większość pacjentów ma łagodne objawy i dobre rokowania, jednak rozwijające się zakażenie wirusem może prowadzić do zapalenia płuc, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, posocznicy i wstrząsu septycznego oraz śmierci. Najczęstszy okres wylęgania wirusa wynosi od 1 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni.

Na podstawie danych dostarczonych przez 55 924 potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadków zachorowań na COVID-2019 w Chinach, WHO wyszczególniło częstość występowania poniższych objawów:

Symptom Częstość występowania(procent ogólnej liczby przypadków)
Gorączka 87,9%
Suchy kaszel 67,7%
Zmęczenie 38,1%
Odkrztuszanie plwociny 33,4%
Płytki oddech 18,6%
Ból mięśni lub stawów 14,8%
Ból gardła 13,9%
Ból głowy 13,6%
Dreszcze 11,4%
Nudności lub wymioty 5%
Zatkany nos 4,8%
Biegunka 3,7%
Krwioplucie 0,9%
Przekrwienie spojówek 0,8%

 

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Podstawową metodą zapobiegania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest przestrzeganie zasad higieny osobistej. Przede wszystkim częste i dokładne mycie rąk, nie krócej niż 30sek, używając wody i mydła. Dodatkowo zaleca się odkażanie dłoni środkiem dezynfekcyjnym zawierającym nie mniej niż 60% alkoholu. Zaleca się także częste mycie i dezynfekcję regularnie dotykanych powierzchni, takich jak klamki, włączniki światła, stoły, blaty, telefony, komputery etc. Powinno się zakrywać usta i nos podczas kaszlu chusteczką lub zgięciem łokcia oraz unikać dotykania twarzy nieumytymi rękami. Zalecane jest pozostanie w domu, ograniczenie kontaktu z innymi osobami do minimum oraz zachowanie min. 2m odstępu od innych osób. Osoby wracające z zagranicy i/lub osoby mające kontakt z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa muszą odbywać obowiązkową kwarantannę. Wszystkie przypadki zgłaszane są do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W Polsce została opublikowana seria zaleceń dla obywateli. Osoby, które odbywają kwarantannę lub podejrzewają możliwość infekcji i występują u nich objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność oraz problemy z oddychaniem, powinny niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub udać się bezpośrednio do oddziału zakaźnego bądź oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Nie należy iść do przychodni medycznej ani SOR. Ograniczanie kontaktu z innymi oraz wizyt w placówkach medycznych, pozwala na zmniejszenie ryzyka zakażenia siebie oraz innych.

Została uruchomiona infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Placówki POZ udzielają teleporad, podczas których lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie.

Ponadto została utworzona sieć Szpitali Zakaźnych i Szpitali Jednoimiennych, które zostały zaopatrzone w sprzęt ochrony osobistej i są dedykowane dla pacjentów z COVID-19.

Źródło: wikipedia.org
W JAKI SPOSÓB ROZPRZESTRZENIA SIĘ KORONAWIRUS

JAK ROZPRZESTRZENIA SIĘ KORONAWIRUS

Ważna jest higiena rąk, zasłanianie ust i nosa
oraz dystans społeczny i fizyczny.

error: Zawartość jest chroniona