Psychiatria dziecięca w czasach COVID-19: rozpad więzi i pogłębienie zaburzeń


Życie rodzin dysfunkcyjnych już przed pandemią zostało w większości przypadków niemal całkowicie zdestabilizowane. U wielu uczennic i uczniów z już zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi długotrwała izolacja pogłębiła wcześniejsze problemy – opisuje prof. Małgorzata Janas-Kozik. W jaki sposób pandemia COVID-19 oraz związane z nią zmiany w codziennym funkcjonowaniu…

Read more