#zostańwdomu

Zostań w domu i zapoznaj się z najważniejszymi informacjami jeśli chodzi o prewencję związaną z koronawirusem.

Często myj ręce, nie krócej niż 30 sek, używaj mydła i wody!
Sprawdź jak właściwie myć ręce >>>


Odkażaj ręce, jeśli posiadasz płyn do dezynfekcji na bazie alkoholu.


Unikaj dotykania twarzy, szczególnie oczu, nosa i ust!


Zakrywaj usta i nos, kiedy kaszlesz i kichasz! – najlepiej jednorazową chusteczką lub ramieniem/zgięciem łokcia.


Zostań w domu, ogranicz wychodzenie do minimum (zakupy, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa, dojazd do pracy, wolontariat na rzecz walki z koronawirusem).


Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń! Wychodząc z domu należy pamiętać, że minimalna odległość pomiędzy pieszymi to 2 metry. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyjątkiem są rodzice z dziećmi <13 r.ż. i osoby niepełnosprawne, wymagające opiekuna. Osoby < 13 r.ż. mają zakaz przebywania poza domem bez opieki dorosłego, a wychodząc pod opieką obowiązuje ich zasada odległości 2 metrów odstępu od siebie.


Od 16.04.2020 obowiązuje nakaz przebywania miejscach publicznych z zakrytymi ustami i nosem. Wychodząc z domu zakładaj maseczkę lub w inny sposób zakrywaj usta i nos, np. szalem, chustką.


W celach rekreacyjnych, zachowując środki ostrożności (zakaz zgromadzeń, odstępy 2m, maseczki ochronne), można przebywać w lasach, parkach, na plażach. Nadal pozostaje zakaz przebywania w takich miejscach jak ogrody botaniczne i zoologiczne, ogródki jordanowskie, place zabaw, siłownie plenerowe.


Idąc do sklepu/lokalu usługowego pamiętaj, że liczba osób przebywających jednocześnie w danym miejscu jest ograniczona. W sklepach o pow. do 100m2 to 4 osoby na stanowisko kasowe, w sklepach większych jest to 1 osoba/15m2. W godzinach 10-12:00 punkty te będą otwarte tylko dla osób > 65 r.ż. W pozostałych godzinach pracy dostępne są dla wszystkich obywateli.


Jeśli nie możesz pracować zdalnie, pamiętaj, że pracodawca musi Ci zapewnić jednorazowe rękawiczki i środki do dezynfekcji na stanowisku pracy. Ponadto stanowiska pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.


Idąc na pocztę pamiętaj, że liczba osób przebywających jednocześnie w placówce jest 2 razy większa niż ilość okienek pocztowych.


Korzystając ze środków transportu publicznego lub samochodów > 9-os. pamiętaj, żeby zachowywać ostęp od innych osób. Liczba pasażerów musi być 2 razy mniejsza niż liczba miejsc siedzących w danym środku transportu. Ponadto obowiązuje zakaz używania rowerów miejskich.


W uroczystościach religijnych liczba osób, która może uczestniczyć jednocześnie zależy od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni. Jeśli możesz skorzystaj lepiej z uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

error: Zawartość jest chroniona